Anasayfa
Muayenehane
Özgeçmiş
Mesleki Kariyer
Basında Yankılar
Röportaj
Uluslararası
Cerrahi Kitaplar
Uluslararası
Cerrahi Aletler
Uluslararası
Cerrahi Kurslar
Uluslararası
Cerrahi Teknikler
Uluslararası
Sergiler
Türkçe Eserler
Kongre
Organizasyonları
Logo ve
Kurumsal Kimlik
Ekip
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 
   
   

Bu sayfadaki içerik, Adobe Flash Player'ın daha yeni bir sürümünü gerektiriyor.

Adobe Flash player Edinin

 
KULAK BURUN BOĞAZ
Kulak burun boğaz, basitten zora çeşitli hastalıkların tedavilerini ve dahili hekimlik icrasından makroskopik-endoskopik-mikroskopik cerrahi icrasına farklı işlemleri kapsıyan bir branşdır...
Devamı için tıklayınız
TİROİD NODÜLÜ - KANSERİ
Tiroid nodülü; toplumda çok yaygın saptanan, ancak vücudun en yavaş ve en hızlı seyirli birbirine zıt özellikteki tiroid kanserlerinin habercisi olabilen, tetkik-takibi gerekli bir bulgudur...
Devamı için tıklayınız
   
İŞİTME KAYBI
İşitme kaybı; oluş nedenine göre tıbbi tedavi, işitme düzeltme ameliyatı, işitme cihazı, aktif orta kulak implantı ya da koklear implant ile yüksek oranda çözüm sağlanabilen bir rahatsızlıktır...
Devamı için tıklayınız
YÜZ GERME
Yüz estetiği ameliyatları; yüzün görüntüsünü gençleştirmek için yapılan, sınırlı endoskopik müdahalelerden yüz ile boyunun tamamını kapsayan geniş müdahalelere uzanan çeşitli girişimlerdir...
Devamı için tıklayınız
   
BADEMCİK
Vücudun fedakar muhafızları olan bademcikler, kendileri hastalandıklarında silahlarını vücuda doğrultan ve bu durumda cerrahi olarak çıkarılmaları vücuda zarar değil yarar getiren dokulardır...
Devamı için tıklayınız
NEZLE - GRİP
Grip tedavisiz 7 günde tedaviyle 1 haftada geçen, ama dinlenme, destek tedavisi, gözlem ve ihtiyaç halinde enerjik müdahale ile komplikasyonlara gidişin önlenmesini gerektiren bir hastalıktır...
Devamı için tıklayınız
   
KULAK İLTİHABI
Orta kulak iltihabı çocukluk çağının; en sık doktora başvuru gerekçesi, en sık bakteriyel enfeksiyonu, en sık antibiyotik kullanım nedeni ve en sık işitme kaybı kaynağı olan hastalığıdır...
Devamı için tıklayınız
SES KISIKLIĞI
Ses kısıklığı, özellikle 2 haftadan uzun süren ses kısıklığı; altta yatan çok önemli hastalıkların habercisi olabilen ve mutlaka ses tellerinin değerlendirilmesini gerektiren bir belirtidir...
Devamı için tıklayınız
   
ANJİN
Akut anjin, hastayı perişan eden, ama bu sayede istirahate ve enerjik tedaviye mecbur bırakarak ağır komplikasyonların oluşum ihtimalinin azaltılmasını sağlayan bir hastalıktır...
Devamı için tıklayınız
SİNÜZİT
Müzmin sinüzit; enfeksiyonlar, allerjik reaksiyonlar, mantarlar ve anatomik bozuklukların kısır döngüsüyle oluşan, yaşamı eziyete çevirebilen, ancak tıbbi-cerrahi çözümü olan bir hastalıktır...
Devamı için tıklayınız
   
KULAK SIVISI
Kulak sıvısı basit bir rahatsızlık gibi algılanan, ancak yıllar içinde konuşma geriliği, yaşam kalitesi bozukluğu, kolesteatom oluşumu gibi çok önemli problemlere yol açabilen bir hastalıktır...
Devamı için tıklayınız
SESİN YANLIŞ KULLANIMI
Sesin yanlış kullanımı; hatalı konuşma alışkanlıklarının yanısıra bilinçaltı korkular, kaygılar, içsel çatışmalar, ya da olduğundan farklı algılanma arzuları nedeniyle oluşabilen bir rahatsızlıktır...
Devamı için tıklayınız
   
GENİZ ETİ
Boğazın kavşak noktasındaki geniz eti; hastalandığında orta kulak iltihabı, sinüzit, horlama, uykuda nefes durması gibi çocukluk döneminin pekçok hastalığına yol açan lenfoepitelyal bir dokudur...
Devamı için tıklayınız
BURUN POLİBİ
Burun polipleri; yaşam standartlarını alt seviyeye indiren, ancak binlerce yıl önce dahi basit yöntemlerle koparılarak hastaların rahatlatıldığı, tıbbi-cerrahi çözümü olan patolojilerdir...
Devamı için tıklayınız
   
DELİK KULAK ZARI
Delik kulak zarı; yalnız hafif işitme kaybına yol açan bir bulgu olabileceği gibi, yüz felcinden tam işitme kaybına, menenjitten beyin absesine ciddi hastalıkların habercisi de olabilecek bir bulgudur...
Devamı için tıklayınız
SES TELİ NODÜLÜ
Ses teli nodülleri; şarkıcıların, oyuncuların, öğretmenlerin yanısıra çocuklarda sık görülen ve mikrocerrahi ya da konuşma terapisi ile süratle tedavi edilebilen ses kısıklığı nedeni lezyonlardır...
Devamı için tıklayınız
   
HORLAMA
Horlama; hastayı değil yakınlarını rahatsız eden, dolayısıyla umursanmayan, ancak uykuda nefes durmasından kalp hastalıklarına pekçok patolojinin işareti olabilen bir rahatsızlıktır...
Devamı için tıklayınız
ALLERJİK RİNİT
Çağın giderek yaygınlaşan hastalıklarından allerjik rinit; yaşam kalitesini bozan ve çocuklarda otit ve sinüzit, yetişkinlerde horlama gibi müzmin hastalıklara zemin hazırlayan bir patolojidir...
Devamı için tıklayınız
   
MENENJİT-BEYİN ABSESİ
Akut ve müzmin orta kulak iltihaplarına bağlı menenjit, beyin absesi, trombüs gibi komplikasyonlar, antibiyotik öncesi dönemdeki kadar olmasa da, hala hayatı tehdit eden ciddi hastalık tablolarıdır...
Devamı için tıklayınız
REFLÜ LARENJİTİ
Reflü larenjiti; asid ve pepsine çok hassas olan gırtlak dokusunun bu uyaranlara ağrı, kontrolsüz kasılma, yapışkan salgı, iltihap ve reflekslerle yanıtı ile oluşan özel bir larenjit tablosudur...
Devamı için tıklayınız
   
UYKUDA NEFES DURMASI
Uykuda nefes durması; zannedildiğinden tehlikeli olan ve yüksek tansiyon oluşumundan trafik kazalarına, aritmilerden enfarktüs ve felçlere kadar pekçok trajediye yol açabilen bir rahatsızlıktır...
Devamı için tıklayınız
DEVİASYON
Deviasyon; efor performansı düşüklüğünden müzmin sinüzite, horlamadan uykuda nefes durmasına pekçok rahatsızlığa yol açabilen, ancak cerrahiyle kolayca düzeltilebilen bir patolojidir...
Devamı için tıklayınız
   
KULAK KİREÇLENMESİ
Kulak kireçlenmesi denilen otoskleroz; hastanın iletişimini, dolayısıyla sosyal ilişkilerini bozabilen, ancak bir mikroprotez takılmasıyla yaşam kalitesinin dramatik şekilde düzeltilebildiği bir hastalıktır...
Devamı için tıklayınız
BURUN ESTETİĞİ
Günümüzde çok sık uygulanan burun estetiği ameliyatları, milattan 500 yıl önce Hindistan’da yaşayan cerrah Sushruta’dan bu yana, insanların cerrahlara başvuru nedeni olan girişimlerdir...
Devamı için tıklayınız
   
REFLÜ
Çağın yaygın hastalığı reflü; ses kısıklığı, gıcık öksürüğü, boğazda takılma hissi, geniz akıntısı gibi baş-boyun bölgesindeki pekçok müphem rahatsızlığın nedeni olabilen bir patolojidir...
Devamı için tıklayınız
TÜKRÜK BEZİ
Parotis, çenealtı, dilaltı ve minör bezlerden oluşan tükrük bezleri; kabakulak, taş, iltihap gibi farklı hastalıkların yanısıra vücudun selim ya da habis en çeşitli tümörlerinin geliştiği dokulardır.
Devamı için tıklayınız
   
BAŞ BOYUN ANATOMİSİ
Kulak burun boğaz ve baş boyun anatomisi; vücudun en önemli, riskli yapılarını barındıran baş boyun bölgesini ayrıntılarıyla tanımlayan ve haritalandıran kritik önemde bir bilgi birikimidir...
Devamı için tıklayınız
GIRTLAK TÜMÖRÜ - KANSERİ
Gırtlak kanseri, genelde sigara ve alkol kullanımı sonucu gelişen, ses kısıklığı ve diğer belirtiler ile ortaya çıkan ve erken tanı durumunda oldukça iyi sonuçlar alınabilen bir patolojidir...
Devamı için tıklayınız
   
GÖZ ESTETİĞİ
Göz estetiği ameliyatları; yüzde yaşlılık bulgularının en önce oluştuğu göz çevresinin görüntüsünü gençleştirmek için yapılan, göz kapakları ve kaşlara yönelik girişimlerdir...
Devamı için tıklayınız
BOYUN KİTLESİ-KİSTİ
Boyun kitleleri; reaktif lenf bezi büyümeleri veya kistler gibi selim patolojilerin yanısıra, lenfomalar ve metastazlar gibi habis patolojilerden kaynaklanabilen, ihmal edilemiyecek lezyonlardır...
Devamı için tıklayınız
   
   
   

 Copyright © 2012 Prof. Dr. TUNCAY ULUĞ

Bu internet sitesi, Prof. Dr. Tuncay Uluğ Otobiyografisi ve Uluğ Muayenehanesi Tanıtımı birleşik sitesidir. Bu internet sitesinin tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan bilgiler bilgilendirme amaçlıdır; hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmaz, bu konuda herhangi bir sorumluluk kabul edilmez. Bu site T.C. ve uluslararası fikir hakları kanunları ile korunmaktadır. Hastalıklarla ilgili bölümler tamamıyla Prof. Dr. Tuncay Uluğ tarafından yazılmıştır ve yine Prof. Dr. Tuncay Uluğ tarafından bir kitap olarak yayımlanabilir. Dolayısıyla hastalıkların tanımlandığı bölümler başta olmak üzere bu internet sitesinden alıntı yapılamaz.